MAKLUMAT DAN MOTTO PELAYANAN


Maklumat Pelayanan

Janji Layanan "ISTIMEWA"

  1. Ikhlas, jujur dan penuh kesungguhan;
  2. Santun, terbuka dan cermat dalam menjalankan tugas;
  3. Tanggungjawab, disiplin dan senantiasa berpegang teguh pada ketentuan peraturan perundang-undangan;
  4. Inovatif dan profesional dalam bekerja;
  5. Memelihara kebersamaan dan kenyamanan lingkungan kerja;
  6. Etos kerja yang selalu terjaga;
  7. Wajib memberi informasi secara profesional;
  8. Akuntabel, adil dan tidak diskriminatif pada setiap pemohon.

Motto Pelayanan

" Bersama Anda Layanan Kami Istimewa "